header

GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO III SRITIS „UGDYMO APLINKOS" IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJA

GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO
III SRITIS „UGDYMO APLINKOS"

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

2016-10-07
Klaipėda

DARBO GRUPĖ:
Grupės vadovė - psichologė Jurgita Kadagienė
Grupės nariai:
Istorijos mokytoja metodininkė Justina Petreikienė
Geografijos mokytoja Dovilė Gaidelytė
Vyr. fortepijono mokytoja Ramūna Šukienė
Socialinė pedagogė Rūta Ambrazaitienė
Vyr. IT mokytoja Nijolė Simanavičienė
Bibliotekininkė Žydrūnė Jonušienė


TIKSLAS, UŽDAVINIAI:
Išanalizuoti 3 įsivertinimo sritį "Ugdymo aplinkos", vertinant šiuos rodiklius:
3.1 tema. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka:
3.1.1.Įranga ir priemonės.
3.1.2.Pastatas ir aplinka.
3.1.3.Aplinkų bendrakūra.
3.2 tema: mokymasis be sienų:
3.2.1.Mokymasis ne mokykloje.
3.2.2.Mokymasis virtualioje aplinkoje.
METODIKA:
Apklausos sudarytos remiantis Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros pateikiamomis "Mokyklų savęs vertinimo instrumentų naudojimo rekomendacijomis", 2010.
Įsivertinimo metodai: anketinė apklausa, dokumentų analizė, stebėjimas, diskusija.
Anketinėje apklausoje (2016 m. gegužės mėn.) dalyvavo 112 mokinių (5-11 klasėse – 40 proc.), 44 mokytojai (44 poc.) ir 76 tėvai (1-12 klasėse – 15 proc.).
Klasių atstovų diskusijoje (2016 m. gegužės mėn.) dalyvavo 5-12 klasių seniūnai, aktyvas.
IŠVADA:
Daugumos mokytojų ir mokinių nuomone, gimnazijos aplinka (įranga, priemonės, pastatas ir t.t.) vertinama patenkinamai (2 lygiu).
REKOMENDACIJOS
1. Atsižvelgiant į tėvų, mokinių ir mokytojų prašymus, jungti bendrojo lavinimo pamokas su netradicinio ugdymo veiklomis netradicinėse aplinkose (už mokyklos ribų).
2. Plėsti tarptautinio bendradarbiavimo patirtis su užsienio mokyklomis.
Skatinti mokytojus įvairinti mokymo procesą, efektyviau išnaudojant turimas technologijas, pvz., fizikos, chemijos, biologijos pamokose.
3. Supažindinti su audito rezultatais mokinių parlamentą, tėvų bendruomenę; ir su jų pagalba ieškoti finansavimo galimybių.
4. Sudaryti ir viešai paskelbti prioritetinių aplinkos gražinimo darbų sąrašą (gimnazijos įėjimas, pavadinimas, raktinė, t.t.).
5. Kitais metais didesnę dalį lėšų skirti mokymo(si) priemonių ir įrangos atnaujinimui (projektoriai, interaktyvios lentos, televizoriai, planšetės, vadovėliai).
6. Įkurti erdvę mokinių poilsiui ir mokymuisi su belaidžio interneto prieiga.
7. Suteikti mokiniams daugiau kūrybinės laisvės, kad jie pasijaustų mokyklos šeimininkais ir kūrėjais.
8. Pagyvinti mokyklos erdvę šviesiomis spalvomis (geltona, oranžinė) ir ryškesniu apšvietimu (koridoriai, kavinė).
9. Supažindinti su audito išvadomis atsakingus Švietimo ministerijos atstovus; ieškoti galimybių ir lėšų kapitaliniam remontui.

Psichologė Jurgita Kadagienė

PAMOKŲ LAIKAS

PAMOKŲ LAIKAS

I – V

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.50 – 11.35
5. 11.55 – 12.40
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25
11. 17.35 – 18.20
12. 18.30 - 19.15

 

 

Statistika

Mes turime 65 svečius online
Nariai : 3
Turinys : 140
Nuorodos : 2
Turinio peržiūrėjimai : 344440

dienynas

Sveikiname

  • Tarptautinis pianistų konkursas
    Sveikiname Tarptautinio pianistų konkurso „ Musical Fireworks in Baden – Wurttemberg" Vokietijoje II vietos laimėtoją Saulę Pukinskaitę, 10b kl. Mokytoja Birutė Buinevičienė.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

aikos banner

2 procentai

 

ESF logo