header
   

Žibintų šviesa Gedminų dvare

 
 
2017 11 10
Tai 3-asis tęstinio kultūros projekto „Gedminų dvaras – gyvas ir kuriantis" renginys.
Pagrindinis renginio tikslas – puoselėti Klaipėdos krašto tradicijas, suburiant jaunąją klaipėdiečių kartą švęsti senąsias šventes, jas interpretuojant, suteikiant naujų matymų.
 

Muzikinis projektas ,,Džiazuojantis trio"

2016 04 29
Muzikinis projektas ,,Džiazuojantis trio", dalinai finansuojamas iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto (2016-04-29), vyko Tarptautinės džiazo dienos išvakarėse. Jis buvo skirtas trijų Pabaltijo šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – jaunimo kultūriniams ryšims stiprinti, reprezentuoti mūsų miestą ir paįvairinti jo kultūrinį gyvenimą, ypač pietinėje jo dalyje, aktyvinti ir solidarizuoti mokyklos ir mikrorajono bendruomenę, ugdyti jaunuosius džiazo atlikėjus ir suteikti jiems galimybę įgyti koncertinės patirties. Projekto rėmėjos Šernų girininkijos dėka gimnazijos parke pasodinti ąžuoliukai, skirti trims Pabaltijo respublikoms.
 
 

Gedminų dvaras: gyvas ir kuriantis

Eduardo Balsio menų gimnazija 2015 balandžio - gruodžio mėn. vykdo Kultūros projektą "Gedminų dvaras: gyvas ir kuriantis", kuris yra dalinai finansuojamas iš Klaipėdos savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto tikslas – pristatyti Gedminų dvarą kaip istorinį Klaipėdos krašto objektą ir kaip aktyvią kultūrinę ir kūrybinę erdvę pietinėje Klaipėdos dalyje. Projekto metu gimnazijos bendruomenė jau kvietė artimiausius kaimynus (aplinkinio rajono gyventojus, kaimyninių mokyklų mokinius) tapti dalyviais, klausytojais ir stebėtojais įvairiuose renginiuose. Vyko paskaitų ciklas apie dvaro istorinę praeitį, „Meno diena parke" – kūrybinės dirbtuvėlės, meno turgelis, pasivažinėjimas karieta, vakaro koncertas. Kalėdiniu laikotarpiu kviesime į muzikinį spektaklį "Senojo dvaro istorijos". Jame išvysite mūsų mokinių, kūrybinio rašymo metu gimusias istorijas, kurias režisuoja ir muziką kuria Nijolė Sinkevičiūtė ir Klaipėdos Jaunimo teatro aktoriai,o personažus kurs mūsų gimnazijos moksleiviai.

 

Muzikiniai linkėjimai iš Klaipėdos

2015 04 20 - 27
Jaunimo kultūrinių mainų projektas, dalinai finansuojamas iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto, ,,Muzikiniai linkėjimai iš Klaipėdos" (2015-04-20-27), skirtas miestų partnerių – Klaipėdos ir Manhaimo – partnerystės 100-mečio jubiliejui. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos styginių instrumentų orkestras (vadovai Tomas Ambrozaitis ir Aidas Strimaitis) pristatė koncertinę programą, reprezentuojančią lietuvių ir vokiečių muziką, Manhaimo mieste ir Hiutenhelde Vasario 16-osios lietuvių gimnazijos bendruomenei. Trys įvykę koncertai susilaukė puikiausių žiūrovų įvertinimų ir vietinės žiniasklaidos dėmesio. Užmegzti partnerystės ryšiai su Vasario 16-osios lietuvių gimnazija Vokietijoje.
     

Leonardo Da Vinci mobilumo projektas

2013-2014 m.m. gimnazija dalyvauja SMPF finansuojamame Leonardo Da Vinci mobilumo projekte Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0903 „POINT. Profesinis orientavimas, informavimas ir novacijų taikymas specialiųjų poreikių jaunimo ugdyme karjerai".

 

Ugdymas karjerai

PROJEKTAS „UGDYMO KARJERAI IR STEBĖSENOS MODELIŲ SUKŪRIMAS IR PLĖTRA BENDRAJAME LAVINIME IR PROFESINIAME MOKYME (I ETAPAS)"

NR. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002

Nuo 2012 metų spalio mėnesio mūsų gimnazija dalyvauja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)" Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra".

Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams. Viena pagrindinių projekto veiklų – Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir jo įdiegimas bendrojo ugdymo įstaigose.

Pagrindinis tikslas - mokiniams suteikti sistemingas, kokybiškas ir inovatyvias ugdymo karjerai paslaugas. Šias paslaugas teikia už ugdymą karjerai atsakingi gimnazijos švietimo pagalbos specialistai – karjeros koordinatorė Jurgita Kadagienė ir Ugdymo karjerai komandos nariai. Aktyviai talkina ir mokinių Karjeros organizatorių komanda.

Ugdymo karjerai paslaugos pasiekia mokinius per integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas, klasės valandėles, netradicinio ugdymo dienas bei kitus renginius. Mokiniai skatinami pažinti save ir savo asmenines savybes, rinkti informaciją apie profesijų pasaulį, pasirinkti tinkamiausią profesiją, planuoti savo ateities karjerą ir ją įgyvendinti. Planuojama, kad nuo kitų metų vyresniųjų klasių mokiniai galės rinktis pasirenkamąjį ugdymo karjerai dalyką. Tai skatins mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei ateityje užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje.

 

ST.ART

start_logotipas.jpeg1STreet ARTists in a virtual space

ST.ART projektas yra gatvės meno formų meninio ugdymo programa, skirta 16-18 metų mokiniams įgyvendinamas Italijos, Maltos, Lietuvos ir Austrijos vidurinėse mokyklose.

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija dalyvauja projekte 2010.10.01-2011.11.30

Specifiniai ST. ART (GATVĖS MENO) projekto tikslai yra: padėti jaunimui išsiugdyti esminius gyvenimo įgūdžius ir bendrąsias kultūrines kompetencijas, būtinas jų asmenybei vystyti, ateities darbo įgūdžiams formuoti ir aktyvaus Europos piliečio savimonei ugdyti. Pagrindinis šio projekto tikslas yra pagelbėti jiems suvokti skirtumą tarp estetinių gatvės meno formų, graffiti ir vandalizmo.

Projekto tikslai yra skatinti kūrybišką mokymą ir mokymąsi išplečiant meno dalyvavimą ugdyme, panaudojant naujas kompleksines metodikas, kurias sudaro Web 2.0 ir Open SIM - virtuali erdvė.

Ši nauja kompleksinė programa sukuria Virtualaus Mokymo Erdvę (VME), kurios tikslas, vystant novatorišką mokymo aplinką, yra:

• sustiprinti mokinių skaitmenines, socialines bei pilietines kompetencijas, iniciatyvą ir verslumą, kultūrinį sąmoningumą ir gebėjimą kūrybiškai reikštis;

• padrąsinti mokinių iniciatyvą, kuriant gatvės meno darbus Open SIM (virtualioje erdvėje).

• Lavinti gebėjimus atliekamu meno kūriniu perduoti žinią ar informaciją įdomiu, jaudinančiu vaizdiniu būdu, patraukiančiu žiūrovo (vartotojo) dėmesį.

 

EKSPERIMENTA!

IMG_22892011 metų Europos kultūros sostinėje Taline kultūros renginių programoje vyksta Tarptautinė Moksleivių šiuolaikinio meno trienalė EKSPERIMENTA! Renginio atidarymas įvyko balandžio 27 d. Lauluvaljak Dainų švenčių estradoje.

EKSPERIMENTA! trienalės parodoje kūrybinius darbus eksponuoja jaunieji menininkai iš 13 šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Kanados, Portugalijos, Vokietijos, Slovėnijos, Turkijos, Pietų Korėjos, Rusijos, Airijos, Islandijos. Paroda vyks iki birželio 14 d., tad daugelis besidominčiųjų jaunųjų menininkų kūryba galės ją aplankyti.

Read more

 

LIGHTEN UP - APŠVIESK 2010

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos ir Stokholmo RHS gimnazijos

TARPTAUTINIS PROJEKTAS – KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

„ LIGHTEN UP - APŠVIESK 2010 “

2010 balandžio 19-22 d.

 

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija tęsia kūrybinį bendradarbiavimą su Stokholmo RHS gimnazija. Jau antri metai šių mokyklų dvyliktos bei vienuoliktos klasės mokiniai, dalyvavo dizaino kūrybinėse dirbtuvėse, kurias vedė VDA Klaipėdos Vizualinio dizaino katedros profesorius Alvydas Klimas. Mokiniams tobulinti savo kūrybinius ir praktinius įgūdžius bei kurti šviestuvus iš plastiko padėjo abiejų gimnazijų dizaino mokytojai – Johan Frid bei Violeta Paukštienė ir Lima Pilibaitytė.

Read more

 

Tarptautinis kompiuterinės grafikos projektas „Golden Cut 2010“ Latvijoje

Balandžio 14-16 dienomis Liepojos vidurinėje meno mokykloje vyko tarptautinė konferencija bei kompiuterinės grafikos konkursas „Nedekoruokime, bet bendraukime meno pagalba“.

Jame sėkmingai dalyvavo gimnazijos dvyliktokai Mantas Rimkus ir Mindaugas Gavrilovas užėmę prizines vietas 18-os vyriausių dalyvių grupėje. Mantas Rimkus laimėjo I-ąją vietą, o Mindaugas Gavrilovas III-ją. Dvyliktokų mokytojos Violeta Paukštienė ir Lima Pilibaitytė.

Read more

 

Respublikinis projektas “LDK kariuomenė Žalgirio mūšyje”

Respublikiniame mokinių kūrybos projekte “LDK kariuomenė Žalgirio mūšyje”, skirtame Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms paminėti, dalyvavo mokytojų V.Skirgailaitės, F.Pinkevičienės, E.Bernoto 7, 9 kl.mokiniai ir sukūrė instaliaciją - Vytauto Didžiojo ir jo kariuomenės raitelių skulptūras.

Read more

 

POTENCIAL.Profesinio orientavimo ypatumai konsultuojant specialiųjų poreikių jaunimą

Projektas_POTENCIAL_Islandijoje_2010_2Leonardo da Vinci programos mobilumo projekte “POTENCIAL. PROFESINIO ORIENTAVIMO YPATUMAI KONSULTUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ JAUNIMĄ”

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija 2010-2011 m.m. dalyvauja Leonardo da Vinci programos mobilumo projekte “POTENCIAL. PROFESINIO ORIENTAVIMO YPATUMAI KONSULTUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ JAUNIMĄ”.

Read more

 

Leonardo da Vinci mobilumo projektas „PROVINSE"

Projektas_PROVINSE_Kipre_2009_1Leonardo da Vinci mobilumo projektas „PROVINSE. PROFESINIS ORIENTAVIMAS IR KONSULTAVIMAS NAUJOJE SOCIALINĖJE – EKONOMINĖJE APLINKOJE“ 

2009-2010 m.m. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija kartu su kitomis dešimt Klaipėdos mokyklų ir gimnazijų dalyvavo Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro koordinuojamame Leonardo da Vinčio mobilumo projekte „PROVINSE. PROFESINIS ORIENTAVIMAS IR KONSULTAVIMAS NAUJOJE SOCIALINĖJE – EKONOMINĖJE APLINKOJE“.

Read more

 

PAMOKŲ LAIKAS

PAMOKŲ LAIKAS

I – V

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.50 – 11.35
5. 11.55 – 12.40
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25
11. 17.35 – 18.20
12. 18.30 - 19.15

 

 

Statistika

Mes turime 35 svečius online
Nariai : 3
Turinys : 139
Nuorodos : 2
Turinio peržiūrėjimai : 339172

dienynas

Sveikiname

  • Tarptautinis pianistų konkursas
    Sveikiname Tarptautinio pianistų konkurso „ Musical Fireworks in Baden – Wurttemberg" Vokietijoje II vietos laimėtoją Saulę Pukinskaitę, 10b kl. Mokytoja Birutė Buinevičienė.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

aikos banner

2 procentai

 

ESF logo