header

Ugdymas karjerai

PROJEKTAS „UGDYMO KARJERAI IR STEBĖSENOS MODELIŲ SUKŪRIMAS IR PLĖTRA BENDRAJAME LAVINIME IR PROFESINIAME MOKYME (I ETAPAS)"

NR. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002

Nuo 2012 metų spalio mėnesio mūsų gimnazija dalyvauja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)" Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra".

Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams. Viena pagrindinių projekto veiklų – Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir jo įdiegimas bendrojo ugdymo įstaigose.

Pagrindinis tikslas - mokiniams suteikti sistemingas, kokybiškas ir inovatyvias ugdymo karjerai paslaugas. Šias paslaugas teikia už ugdymą karjerai atsakingi gimnazijos švietimo pagalbos specialistai – karjeros koordinatorė Jurgita Kadagienė ir Ugdymo karjerai komandos nariai. Aktyviai talkina ir mokinių Karjeros organizatorių komanda.

Ugdymo karjerai paslaugos pasiekia mokinius per integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas, klasės valandėles, netradicinio ugdymo dienas bei kitus renginius. Mokiniai skatinami pažinti save ir savo asmenines savybes, rinkti informaciją apie profesijų pasaulį, pasirinkti tinkamiausią profesiją, planuoti savo ateities karjerą ir ją įgyvendinti. Planuojama, kad nuo kitų metų vyresniųjų klasių mokiniai galės rinktis pasirenkamąjį ugdymo karjerai dalyką. Tai skatins mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei ateityje užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje.

PAMOKŲ LAIKAS

PAMOKŲ LAIKAS

I – V

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.50 – 11.35
5. 11.55 – 12.40
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25
11. 17.35 – 18.20
12. 18.30 - 19.15

 

 

Statistika

Mes turime 55 svečius online
Nariai : 3
Turinys : 123
Nuorodos : 2
Turinio peržiūrėjimai : 344632

dienynas

Sveikiname

aikos banner

2 procentai

 

ESF logo